ARCHline.XP® poskytuje konkurenční softwarové řešení pro architekturu, stavební projekci a návrh interiéru spojující CAD/BIM a vizualizační funkce v jednom softwarovém balíku.

 Po spuštění programu
  ARCHline.XP®

 

Po spuštění programu se zobrazí uvítací dialogové okno s tlačítky, které můžete použít pro vytvoření, otevření a stahování projektů a výkresů nebo přejít do on-line režimu a sledovat aktualizace programu.

Kreslení v ARCHline.XP® je založeno na projektu

1. Klikněte na tlačítko Projekty.
2. Klikněte na tlačítko Vytvořit nový projekt.
V ARCHline.XP® je projekt jeden soubor, který obsahuje celý popis budovy (nebo budov) a všechny informace potřebné pro zobrazení v půdorysných výkresech, prostorových pohledech, řezech a tiskových sestavách.

Po spuštění programu se zobrazí dialogové okno s důležitými tipy na ovládání programu a upozorněním na zajímavé funkce. Jestliže si nepřejete jejich zobrazení při dalším spuštění programu, vypněte volbu Zobrazit při spuštění programu.


Pro zavření dialogového okna klikněte na ikonu s křížkem. .

Zapnout zobrazení tohoto okna můžete pomocí příkazu Nápověda - Tipy.

Po zavření dialogového okna se zobrazí pracovní prostředí ARCHline.XP s otevřeným půdorysným (nebo také 2D) oknem - výkresem.


Program je spuštěn a můžeme začít pracovat.
 
Je nastavena implicitní budova a první podlaží s nulovou výškovou úrovní.

 

Poznámky:


Projekt -
Výkres
 
Již v uvítacím dialogu jste si jistě všimli dvou tlačítek Projekt a Výkres. Software ARCHline.XP pracuje se dvěma typy souborů. Je to soubor projektu (s koncovkou PRO) a soubor výkresu (s koncovkou ASC). Jednoduše řečeno - Projekt je komplexní soubor, který obsahuje výkresy. Ovšem v souboru projektu nejsou uloženy pouze výkresy, ale také všechna nastavení a materiály, které jsou zde použity. Této vlastnosti se využívá při přenosu projektu na jiný počítač. Další výhodou souboru projektu je provázanost, to znamená, že jakákoliv změna v jednom výkrese se projeví i v ostatních výkresech (např. změna pozice okna ve zdi v půdorysném výkrese, se automaticky projeví ve výkresech pohledů, řezů a tiskových sestav). Proto je doporučeno pracovat se soubory projektu (více kapitola referenční příručky 4.1.1. Správa souboru). 

Proč je tedy možnost pracovat s výkresem samostatně? - Je to z důvodu, aby byl k dispozici i pro ostatní projekty.
Výkres z jednoho projektu je totiž možné načíst i do ostatních projektů
. To je například výhodné pro tvorbu pohledu několika budov, které jsou však projektovány v samostatných projektech (v samostatných souborech) viz tento článek

 


Výkres - 2D, 3D
Nejdůležitějším výkresem projektu je 2D půdorysný výkres (2D okno), z něj se generují pohledy a řezy (3D výkresy - 3D okna).
Z těchto 2D a 3D výkresů se vytváří tzv. tiskové sestavy, což je vlastně finální dokumentace (tisknout ovšem můžete obsah jakéhokoliv okna i bez nutnosti tvorby tiskové sestavy).

 
Projekt - 2D výkres - Podlaží
Projekt kreslíme tak, jak je v praxi obvyklé - po jednotlivých podlažích. Jedná se o logické jednotky, které popisují plochu určité výškové úrovně budovy. Na těchto plochách jsou umístěny architektonické a stavební prvky. Výkresy podlaží mohou být ve 2D okně umístěny samostatně nad sebou (ve svých výškových úrovních, mezi kterými se přepínáte např. klávesami PGUP a PGDN) nebo všechny vedle sebe. I v tomto případě si podlaží zachovávají své výškové úrovně potřebné pro generování 3D modelu.
 
2D výkres (2D okno) je rozdělen na jednotlivá podlaží.
Každé podlaží má svoji výškovou úroveň (může být i stejná!).
 
Projekt obsahuje 2D okna a 3D okna (2D a 3D výkresy). Všechna okna jsou mezi sebou vzájemně propojena a sdílejí svá data.

 
Projekt - 2D výkres - Budova
Budova je ve 2D výkrese nejvyšší logická jednotka, která má za úkol seskupit propojená podlaží. 2D výkres může mít několik budov. Každou budovu můžete ovládat samostatně a každá budova může mít jiné výškové uspořádání svých podlaží (viz například tento článek) a jinou nadmořskou výšku.
Jednotlivá budova obsahuje nejméně jedno podlaží.

 
© ArchiSoft - Stavební software, březen 2014