ARCHline.XP poskytuje konkurenční softwarové řešení pro architekturu, stavební projekci a návrh interiéru spojující CAD/BIM a vizualizační funkce v jednom softwarovém balíku.

 Ukončení běhu programu ARCHline.XP®

 

Práci v programu ARCHline.XP® ukončíme standardním způsobem:
 
1. Zadejte příkaz Soubor - Konec
 
Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti projektu.
V tomto dialogovém okně je zobrazen seznam výkresů a jejich stav.

- Jestliže si přejete změny v projektu uložit a ukončit program stiskněte tlačítko Uložit.
- Jestliže si přejete ukončit program a změny provedené v projektu si nepřejete uložit stiskněte tlačítko Ukončit bez uložení. V tomto případě se zobrazí zpráva, jestliže si opravdu přejete ukončit program bez uložení projektu, když zadáte Ano program se ukončí, když stisknete tlačítko Ne vrátíte se zpět na dialogové okno Vlastnosti projektu
- Další možností je vrátit se ještě v této fázi zpět do práce na projektu. V tomto případě stiskněte tlačítko Storno.
 
 


 

 
 

Poznámky:


Automatická záloha, Archiv
Automatická záloha a archiv eliminují nepříjemnou ztrátu dat výkresu při neočekávaných událostech, jako je zhroucení systému nebo vypnutí proudu.
Automatická záloha vytváří kopii souboru projektu, která se obnovuje po určitém počtu zadaných kroků při kreslení projektu. Tento počet zadáte v dialogovém okně Soubor - Preference - Základní a jeho kartě: Ostatní - Uložit - Krok. Záložní kopie naleznete ve stejné složce, kde je umístěn projekt. Kopie jsou pojmenovány shodně s projektem, ale mají koncovku pr$.
Záložní kopie se stále aktualizují, zobrazují tedy poslední stav projektu, po vytvořené záloze.
Další záchranou rozpracované práce je bezpečnostní archív. V tomto archivu se ukládají kopie 2D výkresů a tiskových sestav z projektu. Tento archiv naleznete ve složce Dokumenty - ARCHlineXP Draw - Archive. Tato složka je ještě rozdělena na složky podle dnů, kdy se pracovalo v ARCHline.XP a v těchto složkách naleznete poslední stav výkresu, který byl v tomto dni nakreslen.
Výkresy v archivu zobrazují poslední stav práce na projektu podle dne, kdy se na něm pracovalo. 


 
© ArchiSoft - Stavební software, 2014