Webináře

Pro uživatele je připravena série webinářů a výukových videí pro stavební projektování a návrhy interiérů. Krok za krokem se naučíte ovládat program ARCHLine.XP na různých příkladech.

Přihlášení uživatelů
   

20.08.2021

Návrhy interiérů – Základní kurz
(zdarma)

2. Úvod do projektování 2/3

 • nastavení podlaží
 • otvorové prvky a jejich nastavení
 • nastavení perspektivního pohledu
 • knihovny objektů, 3D warehouse
 • hladiny, nastavení hladin

13.08.2021

Návrhy interiérů – Základní kurz
(zdarma)

2. Úvod do projektování 1/3

 • uživatelské prostředí
 • základní kreslící nástroje
 • půdorys, kótování, 3D pohled
 • obvodové zdi, příčky, napojení zdí
 • nastavení podlaží
 • dokumentace
 • 3D pohled, vizualizace

06.08.2021

Návrhy interiérů – Základní kurz
(zdarma)

1. Modelář místností 3/3

 • nábytek, knihovny
 • dokumentace
 • 3D pohled, vizualizace

30.07.2021

Návrhy interiérů – Základní kurz
(zdarma)

1. Modelář místností 2/3

 • záclony, závěsy, dekory
 • elektroinstalace, osvětlení
 • římsy, obrazy
 • výmalba stěn, podlahové krytiny

23.07.2021

Návrhy interiérů – Základní kurz
(zdarma)

1. Modelář místností 1/3

 • půdorys místnosti
 • editace zdí
 • podlaha, strop
 • modelář místností
 • otvorové prvky

16.07.2021

BIM projekt rodinného domu v ARCHLine.XP
(placený kurz)

4/18 Schodiště 2/2

 • nastavení konstrukčních parametrů
 • atributy 2D zobrazení
 • atributy 3D zobrazení

09.07.2021

BIM projekt rodinného domu v ARCHLine.XP
(placený kurz)

4/18 Schodiště 1/2

 • tvorba schodiště
 • výběr typu schodiště
 • grafické zadání

BIM stavební projektování

Projekt rodinného domu

Zaměření stávajících stavů

Webináře CADLINE Kft. :

Návrhy interiérů

Recepční místnost

Zpracování CAD výkresů

Návrh kuchyně

Stavební projektování

Budova ze 2D výkresů

Budova získává střechu

První řezy a kolmé pohledy

Model získává život