ARCHLine.XP 2023 – nové funkce a nástroje

ARCHLine.XP 2023 – pro rychlejší a působivější design

ARCHLine.XP 2023 má flexibilitu pro podporu BIM projektu od začátku do konce, od koncepčního návrhu až po vytvoření podrobného 3D modelu s plnou dokumentací. Pomocí nejmodernějších technologií, jako je nový modul renderingu, můžete vytvořit pohlcující zážitek z prezentace.

Naslouchali jsme našim uživatelům a do nové verze programu bylo implementováno více než třicet návrhů pro další rozvoj.

Hlavní novinky ARCHLine.XP 2023:

Nový rendering

Oživte své návrhy pomocí nového renderovacího modulu ARCHLine.XP 2023!

Naše jednoduché a rychlé řešení nabízí fotorealistický rendering s pokročilými efekty stínování, jako je zastínění okolím, stíny a průhlednost, aby bylo možné zobrazit i ty nejjemnější detaily ve vašich scénách.

Renderovací proces je rychlý a snadný a lze jej pochopit během jednoho dne. Zkušení i začínající uživatelé si jej mohou přizpůsobit svému preferovanému pracovnímu postupu, technickým schopnostem nebo preferencím.

Je navržen tak, aby byl uživatelsky přívětivý pro jednoduché úkoly a nabízí výkonné funkce pro ty složitější, přičemž se řídí mottem „Jednoduchost je-li to možné, výkonost je-li to nutné“.

Vylepšení rozhraní

Mnoho dialogů jako Schodiště nebo Legenda místností má nyní modernější a intuitivnější vzhled, nové ovládací značky v návrhu přesouvají stále častěji používané příkazy přímo do 2D zobrazení, kde pracujete!

Nové ovládací značky
– tvorba a aktualizace řezu jedním kliknutím
– změna velikosti objektu graficky
– obrázek má značku pro úpravu velikosti šířky a výšky
– legenda místností umožňuje upravit název místnosti bez přímého zadání příkazu.

Grafická změna velikosti objektů
Velikost objektů je možné měnit pomocí značek modrých šipek v horizontálním a vertikálním směru. Šipka se zobrazí na straně, kam ukazuje šipka numerické velikosti.

Úprava geometrie schodiště

Při editaci schodiště lze podle potřeby graficky změnit délku kteréhokoli ze schodišťových ramen.

Barevná schémata

Zažijte budoucnost vizualizace s naší novou metodou grafického přepisu, funkcí Barevného schématu !

Umožňuje představit vlastnosti návrhu prostřednictvím barev, které umožní zobrazit a porozumět obsahu návrhu. ARCHLine.XP přebarví vybrané prvky podle vlastnosti, stavu a hodnoty. Legendu barevných schémat lze vygenerovat a vytvořit tak kompletní návrhy.
Udělejte dojem na své klienty a kolegy jasnými a srozumitelnými prezentacemi pomocí této inovativní funkce.

Vyztužování

Nástroj Výztuž umožňuje umístit předdefinované tvary výztuže nebo vytvořit vlastní výztuž pro vyztužení betonových prvků, jako jsou sloupy, nosníky a desky.

Animace výstavby

Tato nová funkce vám umožní vizuálně popsat fázi výstavby tím, že ji zobrazíte na časové ose.

3D model se bude zobrazovat po jednotlivých částech, které jsou spojeny s různými fázemi časové osy.

Získejte vizuální znázornění fází výstavby a doplňte své 2D výkresy a plány pomocí tohoto nástroje, což usnadní pochopení projektu.

Výstupem je ohromující 3D animace, která zobrazuje prvky podél časové osy.

IFC 4.0 IMPORT/EXPORT

ARCHLine.XP 2023 podporuje import/export IFC4 a IFC2x3.

IFC4 je novější a aktuálnější schéma než IFC2x3. Obsahuje několik dalších implementací včetně importu a exportu textury a materiálové BIM parametry. Režim BREP (Boundary Representation) je nahrazen novým systémem 3D generování pro export generických prvků, což má za následek výraznou úsporu velikosti souboru.

Kontrola kolizí

Nástroj Kontrola kolizí (MEP) vyhledává konflikty mezi sadou vybraných entit nebo mezi všemi entitami v modelu.

Účelem tohoto nástroje je odhalit kolize a zlepšit návrh omezením nepředvídaných událostí na staveništi během výstavby. Ke kolizím dochází, když BIM objekt překrývá jiný BIM objekt z důvodu nedostatku prostoru mezi nimi, např. když nosníky a sloupy kolidují s trubkami, potrubím nebo tvarovkami.

3D výřezy

3D výřezy jsou nyní uloženy v Navigátoru projektu.

Takto vygenerovaný pohled již není dočasný a zůstává vždy aktivní. Model je možné regenerovat při současném zachování úplných a částečných pohledů na projekt. V případě složitých projektů je tato funkcionalita vhodná pro udržení generování zaměřeného pouze na část, ve které pracujete.

Rozdílné výškové úrovně podlaží

Někdy podlaží obsahuje různé konstrukční výšky.
V rámci podlaží je nyní možné zadat rozdíl úrovně, abyste se mohli snáze odkazovat na tuto výšku.

Interiérový design

Variantní návrh ve 3D oknech
Je možné zobrazit různé varianty v několika 3D oknech, což usnadňuje porovnání různých verzí návrhu.

Čela skříněk s více úchytkami
Čela skříněk KBB pojmou více než jednu úchytku, takže ke stejné zásuvce nebo dvířkům můžete přidat různé úchytky.

Přehled svítidel
Nový příkaz, který zobrazuje všechny světelné zdroje se žlutými/černými žárovkami v závislosti na tom, zda jsou zapnuté nebo vypnuté. Pokud svítidlo obsahuje více světelných zdrojů, program zobrazí počet světelných zdrojů. Kliknutím na ikonu světelného zdroje jsou dostupné již známé funkce.

  • Zvednout: změna výšky světelného zdroje.
  • Přidat/Editovat světelný zdroj: v dialogovém okně editoru světelného zdroje můžete změnit vlastnosti světelného zdroje nebo přidat nový světelný zdroj.
  • Zapnout/Vypnout světlo: světelný zdroj vyzařuje světlo ve 3D nebo ne.
  • Intensita: ovládá jas.
  • Zobrazit světlo: zobrazí objekt spojený se světelným zdrojem ve 3D a 2D.

Seznam prvků obsahujících světlené zdroje
Příkaz zobrazí, kolik světelných zdrojů bylo umístěno v projektu.

Vyhledat materiál
Vyhledá a vybere všechny prvky, které obsahují daný materiál.

Zobrazení 3D objektů ve 2D pomocí vlastních symbolů
Ke kterémukoliv 3D objektu lze přiřadit různá 2D zobrazení. Výhodou je přehledný půdorys. Použití schematických znázornění místo pohledu shora vede ke srozumitelnému půdorysu.

Další vylepšení

Rodiny
Rodina je skupina knihovních prvků, které mají společnou sadu parametrů, ale jejich hodnoty se mohou lišit. Prvky v rámci rodiny se nazývají varianty.

Polohování panoramatu
Polohování panoramatu pomáhá najít optimální polohu HDR obrázku na pozadí.

Předchozí verze

Zde můžete prozkoumat jak vyvíjíme náš program a o jaké funkce resp. nástroje byly obohaceny předchozí verze ARCHLine.XP :