Přechod na ARCHLine.XP pro uživatele SketchUp

Toto je praktická příručka jak používat vaše stávající designérské dovednosti při práci s ARCHLine.XP. I když s návrhovým software teprve začínáte, doporučujeme přečíst si tento článek. Dozvíte se zde rozdíly a podobnosti mezi těmito softwarovými produkty. 

KLÍČOVÉ ROZDÍLY MEZI ARCHLine.XP® A SketchUp®:

ZAMĚŘENÍ

ARCHLine.XP pro profesionální designéry
ARCHLine.XP je návrhový BIM software, který je speciálně vyladěn pro architekturu/projektování, interiérový design a výrobu nábytku – jedná se o jeden software se všemi relevantními funkcemi, určenými pro tyto profese a vestavěným modulem pro fotorealistické vizualizace. Uživatelské prostředí nabízí tradiční návrhový styl, kde očekáváte tvorbu stavebních a interiérových konstrukcí, jako jsou stěny, dveře, okna, schody, střechy, kuchyně, obklady atd.

SketchUp pro prvotní fáze návrhu
SketchUp je na druhou stranu univerzální, intuitivní 3D modelovací nástroj s četnými doplňky a rozšířeními, úzce zaměřených na určitou profesi (architektura, design interiéru atd.). Je zaměřen na tvorbu rychlých modelů, kde vytahováním a vytlačováním obrysů vytváříte 3D geometrie, jako např. zdi, které jsou však bez architektonického určení  (je to jen kvádr).

METODA

Sketchup je zaměřen na 3D model, u kterého se nevyžaduje, aby se shodoval s projekční dokumentaci, jako jsou například půdorysné plány. Tento přístup je vhodný pro modely ve fázi koncepčního návrhu, ale mohlo by být obtížné provést nezbytné změny bez kompromisů ve správnosti stavebních norem a v přesnosti.

Model ARCHLine.XP obsahuje centrální databází, která obsahuje všechna data a zároveň vytváří projekční dokumentaci, jako jsou půdorysy, 3D pohledy a řezy.
V ARCHLine.XP můžete také umístit 3D model přímo, stejně jako v aplikaci SketchUp, ovšem v projektu uložíte vlastnosti reálného prvku (např. reálné zdi, reálné skříňky…), abyste získali požadovaný tvar a velikost, a mohli kdykoliv vytvořit 3D model.
Existují další rozdíly mezi těmito softwarovými produkty, ohledně tvorby a manipulace se 3D modely. Jak tyto rozdíly ovlivňují výsledek závisí na tom, čeho přesně chcete dosáhnout – více viz „rozdíly v metodách kreslení“.

PRACOVNÍ POSTUP BIM

ARCHline.XP je BIM software. Tvoříme centrální (BIM) model, ze kterého jsou odvozeny veškeré výpočty, rozpočty, výkazy, řezy, kolmé pohledy… .

SketchUp má funkce pro vybavení modelu různými údaji, pokud ovšem budeme muset pracovat s BIM modely, je zapotřebí pro tento účel další rozšíření, například – BIMup pro SketchUp, pro práci s parametry BIM a Trimble Connect pro manipulaci s BIM modely v rámci projektu.


Podívejme se nyní na funkce ARCHLine.XP. Probereme si je postupně, abychom zjistili, kde leží další podobnosti / rozdíly.

ROZHRANÍ A NAVIGACE

Pokud jde o rozhraní a navigaci existují mezi ARCHLine.XP a SketchUp značné podobnosti, neboť oba tyto systémy splňují standardy CAD nebo modelování. Nejčastěji používané nástroje se nacházejí na panelu nástrojů (ARCHLine.XP je seskupuje do pásu karet). Na pracovní plochu můžete umístit i další prvky (zásobníky, rastr atd.) pro snadný přístup k funkcím, které potřebujete.

ROZDÍLY A PODOBNOSTI ROZHRANÍ

SketchUpARCHLine.XP
Vzhled pracovní plochyObecný 3D pohled, kde tvoříte většinu své práce2D + 3D zobrazení kombinované s volitelnými dalšími pohledy (řezy, kolmé pohledy atd.)
Zobrazení modeluPerspektiva jako výchozí pohled (volitelně další projekce)Axonometrie jako výchozí pohled (volitelně perspektiva)
Správa textur, obsahuRůzné „zásobníky“, kde jsou uloženy další prvkyNávrhové centrum pro správu objektů a materiálů, Správce atributů pro parametry BIM

Rozdíly v rozhraní jsou způsobeny tím, že ARCHLine.XP je zaměřen na tři konkrétní průmyslová odvětví současně (architektura, interiér a výroba nábytku), z nichž každé vyžaduje své speciální nástroje.

ROZDÍLY A PODOBNOSTI NAVIGACE

 SketchUpARCHLine.XP
Posunshift+stlačení kolečka myšistlačení kolečka myši
Otáčenístlačení kolečka myšishift+stlačení kolečka myši
Klávesové zkratkypodporovánopodporováno
Dvoucestný výběr modelupodporovánopodporováno

ROZDÍLY V METODÁCH KRESLENÍ

Ve SketchUp začínáme pracovat kreslením 2D polygonů, které můžeme vytáhnout / rozšířit / oříznout, a pak spojit jednotlivé komponenty, dokud nevytvoříme požadovaný tvar. Program nerozlišuje automaticky generované tvary a modely podle jejich účelu, logického rozdělení nebo jiného aspektu. Tyto atributy je možné přiřadit dodatečně, vytvořením komponent a skupin, použitím klasifikátorů pro určení vlastností a funkcí. Pokud však toto následné manuální zpracování není provedeno – buď přímo v programu nebo prostřednictvím rozšíření – pak určení zdali je těleso zeď nebo část nábytku, je pouze záležitostí, jak model vypadá.

Na druhou stranu v ARCHLine.XP začínáme kreslit přímo výběrem stavebního nebo interiérového prvku, který si přejeme vytvořit, a který je pro daný účel již nastaven. Vybíráme ze skutečných zdi, stropů, otvorových prvků, nábytků atd. Pro každý prvek jsou k dispozici připravené styly, které můžeme měnit a vytvářet nové. Software myslí podle zadané úlohy – obsahuje nástroje zaměřené pro konkrétní účel. Výrobcům nábytku umožní vytvořit inteligentní parametrické skříňové prvky (viz obrázek), nástroj pro obklady obsahuje výkaz použitých kusů a spárořezy, střešní roviny lze upravovat individuálně atd.

Parametrický nábytek ARCHline.XP má potřebnou flexibilitu a parametry nezbytné k předvedení možných funkcí

DOKUMENTACE: VÝKRESY A ŘEZY

Rozdíl mezi těmito dvěma způsoby kreslení (tj. koncepční kreslení ve SketchUp, bez automatického určení účelu prvku, na rozdíl od ARCHLine.XP, kde je nejprve automaticky přiřazen účel prvku a poté se kreslí) se stává podstatným, jakmile potřebujeme z modelu získat dokumentaci, BIM informace, výkazy nebo jiné údaje.

ARCHLine.XP vytváří dokumentaci přirozeně, neboť potřebné informace, které budou zařazeny do výpisů, plánů a výkazů, již modely, které kreslíte, obsahují a další je možné připojit.

Ve SketchUp jsme schopni vybavit „Skupiny a komponenty“ datovými poli a atributy, a za předpokladu, že budeme mít správné nastavení šablon, přidáme i některé údaje IFC. Pokud však chceme generovat dokumentaci a výkazy ve formátu, který by odpovídal konkrétnímu odvětví, měli bychom opět použít další doplňky, jako již uvedený BIMup pro SketchUp, Estimator nebo Profile Builder2 .

Totéž platí pro řezy a kolmé pohledy: SketchUp nabízí nástroje pro získání čárového zpracování z modelů. Pokud však budeme potřebovat architektonické/stavební CAD výkresy se šrafy, museli bychom se znovu poohlédnout po rozšíření – například Skalp. 

ARCHLine.XP naopak používá centrální 3D model, z něhož jsou vytvořeny všechny řezy, kolmé pohledy a pohledy zdí, buď jako obrázky s materiálovou texturou nebo jako CAD výkresy. Všechny výkresy zůstávají v živém spojení s tímto modelem.

PODOBNOSTI V METODÁCH KRESLENÍ

Pokud jde o klasickou tvorbu 3D objektů, níže uvedené funkce ARCHLine.XP se řídí podobnými metodami jako SketchUp.

Vytažení/Vytlačení profilu  – umožní vybrat povrch, nakreslit na něj polygon a vytáhnout jej dovnitř nebo ven.
Vytažení  – umožňuje nakreslit polygon ve 3D prostoru a vytáhnout jej libovolným směrem
Plochy volných tvarů  – pomocí polygonu nakreslí 2D plochu, kterou jsme schopni různě tvarovat (deformovat), přemístit bod plochy různým směrem a přiřadit gravitační simulaci. Může být použit k vytvoření zborcené plochy, klenby, stanové konstrukce, sluneční clony, závěsů, záclon, ubrusů apod.
Rotační tělesa  – rotací 2D profilu podle zadané osy vytvoří 3D těleso. Například pro tvorbu sloupku zábradlí

Jeden ze 3D nástrojů ARCHLine.XP pro tvorbu parametrického sloupku

Modifikace 3D těles  – Alt+Kliknutí na těleso zobrazí obrysové hrany, které je možné modifikovat (zaoblit, přidat vrchol apod.)
Manipulace s objekty  – tvorba součástí a objektů z menších prvků, pro usnadnění tvorby sofistikovaných modelů. Modely mohou být následně opět rozloženy do původních částí.

IMPORT DAT Z APLIKACE SKETCHUP

Import ze SketchUp
ARCHLine.XP je schopen načíst soubory .SKP, což je vlastní souborový formát aplikace SketchUp. Po importu budou modely a textury přidány do Návrhového centra ARCHLine.XP, aby mohly být později použity. Model může být pro další zpracování rozložen pomocí funkce Editace/Modifikace/Rozložit.

Import z 3D Warehouse
ARCHLine.XP je propojen (vedle dalších externích knihoven) s 3D Warehouse. To umožňuje vložit uživatelské 3D modely přímo do modelu ARCHLine.XP. Program vás upozorní, když si zvolíte objekt z 3D Warehouse, který by mohl narušit váš návrh (je příliš velký-podrobný, má příliš mnoho povrchů apod.)

EXPORT DO APLIKACE SKETCHUP

Prostřednictvím formátu souboru SKP®
Modely ARCHLine.XP lze uložit do souboru .SKP, který je pak možné přímo otevřít v aplikaci SketchUp. Model je vytvořen jako geometrie SketchUp včetně textur (které lze nalézt na kartě Materiály pod „In Model“) a struktury hladin. Neobsahuje však BIM data, neboť v době psaní tohoto článku formát .SKP není schopen tyto údaje zpracovat.

Prostřednictvím formátu souboru IFC
Dalším kanálem komunikace z ARCHLine.XP, který bude do SketchUp přenášet geometrii modelu, informace a hladiny, může být export certifikovaného formátu .IFC, ten však není schopen přenášet textury.

SDÍLENÉ FORMÁTY EXPORTU

Mezi formáty souborů ARCHLine.XP a SketchUp existuje značné překrytí. Oba programy podporují následující výstupy 3D modelů: .3DS ™, .DWG ™, .DXF, .FBX®, .IFC, .KMZ, .OBJ, .STL, .WRL

Některé z těchto formátů souborů lze použít pro import modelu do renderovacích programů nebo vizualizačních nástrojů. To jen zvýrazňuje, že jak SketchUp, tak ARCHLine.XP se mohou integrovat s množstvím dalších softwarových produktů, což je nezbytné, neboť často používáme několik softwarových produktů pro určité úkoly.

VIZUALIZACE

Pokud jde o vytvoření renderovaného obrázku z modelu SketchUp, můžeme se spolehnout na externí produkty, jako je Vray nebo jiný software, který je schopen načíst výše uvedené formáty souborů.

Na druhou stranu ARCHline.XP vestavěný renderovací modul, se kterým můžeme ve stejném prostředí získat model a fotorealistický pohled jako konečný produkt. Přestože ARCHLine.XP je schopen samostatně vytvářet fotorealistické vizualizace, může se také propojit s renderery třetích stran, jak bylo uvedeno výše.

ZÁVĚR

Mezi ARCHLine.XP a SketchUp existuje vysoká úroveň součinnosti a výměny dat. Což znamená:

Pomocí aplikace ARCHLine.XP můžete přistupovat k objektům knihovny 3D Warehouse, kde můžete vybírat z bohaté nabídky 3D modelů, které vytvořili ostatní modeláři.

Své 3D modely vytvořené ve SketchUp můžete přímo načíst do ARCHLine.XP. To znamená, že můžete využít vašich stávajících dat vytvořených pomocí SketchUp.

Také můžete exportovat ARCHLine.XP model budovy do SketchUp, pro další zpracování nebo použití nástrojů SketchUp, které by mohly být vhodnější pro konkrétní úkol.

Existuje však jeden zásadní rozdíl mezi těmito dvěma programy. SketchUp kreslí všeobecné 3D modely, zatímco ARCHLine.XP pracuje se stavebními a interiérovými prvky. Tento rozdíl je však podstatný, pokud si přejete vytvořit normovanou dokumentaci, výkazy, rozpočty nebo si přejete zahrnout BIM do svého workflow. SketchUp se s těmito výzvami může do určité míry vypořádat sám, nebo se  k dokončení úkolu spoléhá na různé doplňky a pluginy. Samozřejmě to neznamená, že by úlohy související s architekturou mohly být prováděny pouze s ARCHLine.XP. Spíše vidíme, že tyto dva programy se mohou navzájem doplňovat a v případě potřeby můžeme použít oba, pro úkoly, ve kterých jsou silnější.

Dovednosti získané ve SketchUp vám velmi pomohou v začátcích používání ARCHLine.XP, neboť existují podobnosti při pohybu ve 3D prostoru nebo při práci s 3D modely. Předcházející znalosti SketchUp však nejsou nutné. Díky velkému počtu učebnic a webových seminářů, můžete rychle přepnout ARCHLine.XP do výkonného nástroje, ať už jej použijete spolu nebo místo SketchUp.

Zjistěte více o tom, co ARCHLine.XP nabízí.

SketchUp® je ochranná známka společnosti Trimble Navigation Limited, USA

Autodesk® 3ds Max®, DWG a FBX® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc. a/nebo jejích dceřiných společností a/nebo poboček v USA a jiných zemích.

– ­Proč nezkusit zkušební jízdu?