Přechod na ARCHLine.XP® pro uživatele AutoCAD®

Toto je praktický průvodce, jak využít své stávající znalosti CAD při práci s ARCHLine.XP®. I když jste CAD začátečník, stojí za to si ho přečíst, abyste věděli, jaké jsou rozdíly / podobnosti mezi softwarovými produkty. Dnešní téma: tipy a triky pro uživatele AutoCADu®.

KLÍČOVÉ ROZDÍLY MEZI ARCHLine.XP® A AutoCAD®

ZAMĚŘENÍ

ARCHLine.XP® je návrhový software „3 v 1“, který je detailně vyladěn pro stavební projektování/architekturu, interiérový design a výrobu nábytku – je to jeden software se všemi příslušnými funkcemi, vhodných přesně pro tyto profese. Produktová řada AutoCAD® má naproti tomu větší obecné zaměření (k dispozici je mnoho specializovaných typů produktů). Bylo by docela obtížné je všechny pokrýt, takže se podíváme na prostou „vanilla“ edici AutoCAD®.

METODA

ARCHLine.XP podporuje pracovní metodu založenou na 3D modelu – místo kreslení čar, křivek, oblouků a symbolů (bloků), které byste tvořili v AutoCADu, vám ARCHLine.XP umožňuje pracovat se stavebními prvky a jinými tělesy WYSIWYG způsobem, tedy „co vidíte, to dostanete “. To by mohlo být ve skutečnosti snadněji pochopitelné pro ty, kteří nemají žádné CAD dovednosti. Jedním z příkladů, proč je rozdíl mezi stavebními prvky a 2D čárovými kresbami tak důležitý, může být tento: sendvičová zeď v ARCHLine.XP je nakreslena jako inteligentní, parametrický 3D objekt, zatímco v AutoCADu by to byl blok čar. Obě metody jsou vhodné pro zobrazení skutečné zdi na výkrese projektu, ale pokud jde o úpravu vašich plánů nebo dokonce práci v BIM, potřebujete inteligentní, parametrické stavební prvky.

PRACOVNÍ POSTUP BIM

ARCHLine.XP umožňuje generovat centrální (BIM) model, ze kterého pocházejí všechny výpočty, kalkulace, výkazy množství, řezy, kolmé pohledy. AutoCAD generuje 2D čárové výkresy, ze kterých, pokud potřebujete extrahovat negeometrická data, je zapotřebí další práce v jiném softwaru.

MOŽNOSTI LICENCOVÁNÍ

ARCHLine.XP nabízí trvalé licence s jednorázovým poplatkem, zatímco AutoCAD má k dispozici licence pouze prostřednictvím předplatného. Zde by mohla pokračovat debata o tom, kterou metodu služby zvolit, ale do značné míry závisí na zaměření, velikosti a profesi projekční kanceláře.


Podívejme se nyní na funkce ARCHLine.XP. Probereme si je postupně, abychom zjistili, kde leží další podobnosti / rozdíly.

ROZHRANÍ A NAVIGACE

Existují značné podobnosti ohledně rozhraní a navigace mezi ARCHLine.XP a AutoCADem.

Oba programy mají moderní nastavení úvodní obrazovky / pásu karet, takže můžete snadno přistupovat ke svým nedávným projektům a najít to, co hledáte. Je důležité vědět, že ARCHLine.XP rozlišuje 3D a 2D výkresy. Téměř všechny funkce / prvky jsou pro 3D modelování, zatímco běžné nástroje pro kreslení (2D) najdete v nabídce KRESLENÍ. Pokud hledáte CAD nástroje, které v AutoCADu znáte a máte je v oblibě, najdete právě zde.

Nabídka Kreslení se známými CAD funkcemi

V ARCHLine.XP naleznete také standardní metody navigace CAD: například dvojklik kolečkem myši, pro zobrazení celého výkresu na obrazovku nebo kolečko myši + Shift pro orbit.

Obousměrný výběr pomocí obdélníku, který znáte z AutoCADu (modrý a zelený), je také podporován v ARCHLine.XP. Software nabízí výběrový obdélník jako výchozí, některé další možnosti naleznete v nabídce Editace – Vybrat, například nástroj Laso.

Po spuštění se ARCHLine.XP otevírá s víceúčelovým zobrazením. Naleznete zde kartu navigátoru, kartu atributů/parametrů, 2D okno a následně okno 3D pohledu (na rozdíl od jednoúčelového zobrazení AutoCADu)

Podobně jako navigace v AutoCADu s ViewCube® – ARCHLine.XP má vlastní navigační lištu, která také nabízí pohledy, perspektivy, orbit atd.

Přednastavené pohledy navigační lišty pomáhají lépe ovládat vaše modely

AutoCAD seskupuje svá rozvržení projektu ve spodní části. ARCHLine.XP má vaše uložené pohledy a rozvržení v navigátoru projektu.

Abychom to shrnuli, AutoCAD i ARCHLine.XP používají standardní navigaci a konvence rozhraní. Funkce, ve kterých se ARCHLine.XP liší, jsou dány tím, že je software zaměřen hlavně na pracovní postup BIM

HLADINY A SPRÁVA HLADIN

ARCHLine.XP používá pro hladiny podobné konvence jako AutoCAD, například: přesunutí prvku do nové hladiny se provede kliknutím na prvek a výběrem požadované hladiny. V ARCHLine.XP jsou různé stavební prvky automaticky přiřazovány různým hladinám.

Oba programy nabízí procházení vrstev pro lepší navigaci v projektu.

Když je výkres importován z AutoCADu do ARCHLine.XP, hladiny AutoCADu se objeví i v ARCHLine.XP (program také odděluje importované hladiny, pro lepší správu výkresů). V zásadě je manipulace s hladinami v obou programech podobná, protože tyto postupy odpovídají průmyslovým standardům.

ARCHLine.XP Správce hladin – vše je možné umístit na samostatnou hladinu. Můžete se přepínat mezi všemi hladinami a hladinou, kterou právě používáte

KRESLENÍ A KRESLÍCÍ POMŮCKY

Nástroje, které vám pomohou vytvářet 2D a 3D výkresy, se řídí podobnými konvencemi.

Uchopování: Možnosti uchopování ARCHLine.XP naleznete ve spodní lište vpravo. Ikona Magnet zapíná/vypíná uchopování. ARCHLine.XP nabízí také další možnosti uchopování, shodně jako v AutoCADu.

Kreslení: lomená čára (polyline – v AutoCAD Křivka), oblouk, zaoblení atd. jsou podporovány také v ARCHLine.XP. Přestože je ARCHLine.XP hlavně zaměřen na 3D a kreslení stavebních prvků, vedle čárových výkresů, existují také funkce (vytváření profilů stěn, přidávání výkresů do tiskových sestav atd.), kde budete používat 2D kreslicí nástroje. Zde naleznete známé funkce.

Klávesové zkratky: stejně jako každý CAD software, tak i ARCHLine.XP hojně využívá klávesové zkratky, například: klávesa Shift zablokuje orto režim jak v AutoCADu, tak i v ARCHLine.XP. Pokud existují klávesové zkratky a kombinace, které jste si oblíbili při používání AutoCADu, můžete je nastavit stejně i v ARCHLine.XP.

Používejte množství klávesových zkratek ARCHLine.XP. Neváhejte je změnit na své oblíbené kombinace

Příkazy: ARCHLine.XP používá také příkazy (psané z klávesnice), které jsou velmi užitečné, pokud používáte základní stavební prvky („line“ pro čáru; „wall“ pro zeď atd.).

Závěrem lze říci, že kreslicí nástroje a pomůcky jsou v AutoCADu i ARCHLine.XP podobné. Je však třeba poznamenat, že ARCHLine.XP se většinou zaměřuje na manipulaci s 3D stavebními prvky a v menší míře využívá výše uvedené metody kreslení.

POUŽÍVÁNÍ DAT AutoCADu (výkresy a hladiny)

ARCHLine.XP načítá výkresy .DXF .DWG ™ a to jak ve 2D, tak i ve 3D formě, pomocí knihoven Teigha z Open Design Alliance. To znamená, že v ARCHLine.XP můžete použít své existující výkresy AutoCADu (nebo výkresy svých kolegů) pro další práci v modelování (BIM). Upozorňujeme však, že při importu může být nutné definovat jednotky výkresu.

Import .DWG ™ a .DXF v souladu s ODA – dávejte pozor na správnou interpretaci jednotky pro převod z AutoCADu

Jakmile je výkres načten, jsou rozeznány různé prvky výkresu z AutoCADu (křivky, poznámky, kóty) a podle toho s nimi také manipuluje. Identifikovány jsou také hladiny, viz část „Hladiny a správa hladin“ výše.

Jakmile je výkres načten, ARCHLine.XP nabízí nástroje zaměřené na .DXF a .DWG ™ („Zdi na DWG výkrese“; „Dveře/Okno dvěma body“ atd.), které rychle a bez námahy změní čárové výkresy AutoCADu na inteligentní 3D stavební prvky.

Příkaz „Zdi na DWG výkrese“ změní 2D čáry na 3D zdi

V ARCHLine.XP rovněž můžete použít již nakreslené bloky AutoCADu (například jako 2D reprezentace 3D prvků).

Xrefs

V ARCHLine.XP můžete umisťovat externí reference tzv. „xref“. Může to být další výkres ARCHLine.XP nebo externí výkres, včetně souborů AutoCAD .DWG ™. To znamená, že můžete spolupracovat se svými kolegy, i když používají jiný software, například AutoCAD. Také pokud obdržíme soubor .DWG ™, ve kterém již jsou externí reference, ARCHLine.XP je schopen s nimi také pracovat

Přenášení výkresů a nastavení

Pokud pracujete na více počítačích, je zásadní mít možnost přenášet svá data. ARCHLine.XP, stejně jako AutoCAD, nabízí možnost přenášet vaše výkresy i vaše nastavení (pomocí šablon) na jiný počítač pro další použití.

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI (pomocí exportu souborů)

Jelikož AutoCAD je v podstatě kreslicí software, nabízí pro export výkresů širokou škálu vektorových formátů. Výkresy pak můžete následně použít i v jiných CAD a BIM programech, včetně ARCHLine.XP.
ARCHLine.XP nabízí možnost exportu/importu i pomocí .IFC formátu s certifikací buildingSMART, což znamená, že můžete pracovat s širokou škálou softwarových CAD/BIM produktů, jako je Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, VectorWorks® apod. Program nabízí také připojení k 3D modelářům a renderovacím programům, jako je Lumion®, Artlantis®, Thea Render® apod. Což umožňuje skvělé příležitosti ke spolupráci.

I když nepředáváte data nebo je předáváte pouze někdy, je pro softwarový produkt zásadní, aby se dokázal připojit k co největšímu počtu platforem, neboť stavební projekt je obvykle pokryt několika softwarovými řešeními.

VÝUKA

AutoCAD se může pochlubit obrovským množstvím výukových materiálů. Podobně také ARCHLine.XP má sadu komplexních výukových programů, videí, webinářů a dalších vzdělávacích nástrojů, které vše usnadňují učení uživatele.

ZÁVĚR

Hlavní podobnosti mezi AutoCADem a ARCHLine.XP spočívají v tom, že se oba do značné míry spoléhají na standardní kreslící zvyklosti. To znamená, že pokud přecházíte na ARCHLine.XP s některými předchozími znalostmi aplikace AutoCAD, nebudete muset znovu zahájit proces učení. Další výhodou je, že můžete používat své (nebo jiné) dříve nakreslené výkresy AutoCADu a velké množství výkresů bloků, které již pravděpodobně máte.

Největší rozdíl mezi AutoCADem a ARCHLine.XP spočívá v tom, že tento program překračuje rámec softwaru pro čárové kreslení, a to nejen manipulací s 2D prvky, ale také ovládáním parametrických stavebních prvků. Nejvýznamnější výhodou zde je, že pomocí ARCHLine.XP můžete rozšířit své dovednosti v oblasti CAD o práci s 3D stavebními prvky, podle zásad BIM. Takže, když se spolehnete na to, co již umíte, můžete zůstat konkurenceschopní.

Je však třeba zdůraznit, že znalost výše zmíněných dovedností CAD není v žádném případě nutným předpokladem – ARCHLine.XP® se snaží co nejlépe být velmi intuitivním programem, pracujícím způsobem na základě „co vidíte, to získáte“. Zkušenosti s AutoCADem při práci v ARCHLine.XP rozhodně velmi pomáhají – ale nejsou nutností.

Zjistěte více o tom, co ARCHLine.XP nabízí.

Autodesk, AutoCAD, Revit, DWG, logo DWG jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc. a / nebo jejích dceřiných společností a / nebo přidružených společností v USA a dalších zemích. © 2018 Autodesk Inc. Všechna práva vyhrazena.
ARCHICAD je registrovaná ochranná známka společnosti Graphisoft SE. Všechna práva vyhrazena po celém světě.
Allplan je registrovaná ochranná známka společnosti ALLPLAN Inc. Všechna práva vyhrazena.
Artlantis je registrovaná ochranná známka společnosti ABVENT Inc. Všechna práva vyhrazena.
Lumion je registrovaná ochranná známka společnosti Act-3D BV. Všechna práva vyhrazena.
Thea Render je registrovaná ochranná známka společnosti Altair Engineering Inc. Všechna práva vyhrazena.
Vectorworks je registrovaná ochranná známka společnosti Vectorworks Inc. Všechna práva vyhrazena.