Registrace a aktivace programu ARCHLine.XP

Registrace a aktivace je sled jednoduchých a rychlých kroků vykonaných po instalaci, abyste mohli začít používat svůj software. Pokud jste použili Microsoft Windows, Microsoft Office nebo některé produkty Adobe, určitě jste již použili podobný aktivační systém. Jakmile je vaše aplikace nainstalována, kontaktuje přes internet centrální server, aby „aktivovala“ váš software a svázala ji s poskytnutým sériovým číslem (který vám byl zaslán emailem).

Tento protipirátský systém pomáhá chránit vaše investice do software a umožňuje nám pokračovat v jeho vývoji za konkurenceschopnou cenu.

Jaké druhy licenčních modelů nabízí ARCHLine.XP?

  1. Ochrana hardwarovým klíčem (USB hardwarový klíč, prodává se samostatně):
    USB licence nabízí ochranu proti kopírování založenou na hardwarovém klíči. ARCHLine.XP je spojen s hardwarovým klíčem připojeným k USB portu počítače. Jinými slovy, poskytuje licenci spojenou s USB klíčem, což vám umožní větší flexibilitu pro snadný přenos licence mezi počítači. Ochrana hardwarovým klíčem je poskytována pouze pro verzi Professional.
  2. Ochrana softwarovým klíčem:
    Software ARCHLine.XP můžete používat na jednom počítači, na kterém máte svůj ARCHLine.XP aktuálně nainstalován a aktivován. Přenos licence je blokován, protože ochrana softwarovým klíčem uzamkne licenci k počítači. Přenos licence do jiného počítače je však možná, ovšem je nutné nejdříve deaktivovat aktivní instalaci ARCHLine.XP na svém počítači.

Zkušební verze

Software po instalaci pracuje ve zkušebním režimu 30 dní. Zkušební verzi ARCHline.XP není nutné registrovat ani aktivovat. Zkušební verze není povolena ke komerčním účelům a slouží pouze pro potřeby výuky a seznámení se s programem !

Registrace komerční verze

Po zakoupení software ARCHLine.XP obdržíte emailem své jednoznačné sériové číslo. Tento kód slouží pro registraci software, kterou musíte vykonat, abyste mohli využívat komerční licenci. Na registraci software máte 30 dnů od provedení instalace. Pokud tato 30-ti denní lhůta uplyne, některé funkce ARCHLine.XP přestanou pracovat, dokud nezadáte vaše sériové číslo. Pro registraci software zadejte příkaz Nápověda (ikona otazníku) – Registrace. Otevře se dialogové okno Registrace. Do políčka zadejte vaše sériové číslo, stiskněte tlačítko OK a postupujte podle pokynů. Pro dokončení procesu je nutné ARCHLine.XP restartovat.

Aktivace komerční verze

ARCHLine.XP musíte aktivovat, a to buď jednorázově nebo pravidelně, v závislosti na vašem finančním modelu. Pro registraci software zadejte příkaz Nápověda (ikona otazníku) – Aktivovat produkt. Otevře se dialogové okno Aktivace. Aktivace vyžaduje internetové připojení pro spojení k webovém serveru ARCHLine.XP na internetu. Jestliže nemáte internetové připojení zadejte váš aktivační kód ARCHLine.XP získaný od svého poskytovatele, stiskněte tlačítko OK a postupujte podle instrukcí.


Časté dotazy

Je aktivace produktu to stejné jako registrace?
Ne. Jedná se dvě různé procedury, ale navzájem propojené. Registrace je samostatný proces, kde registrujete svůj jednoznačný kód, který zabraňuje neoprávněnému použití vaší licence jinou osobou. Aktivace ověřuje, zda vaše sériové číslo je platné a zda software byl aktivován pouze na způsobilých počítačích.

Zadal jsem své sériové číslo, ale nemohu stisknout tlačítko OK pro vykonání registrace. Proč aplikace nebyla zaregistrována?
Ověřte si znovu své sériové číslo. Například ARCHLine.XP 2020 nemůže přijmout sériová čísla verzí 2019, 2018 nebo starších. Tlačítko OK bude aktivní pouze tehdy, pokud zadáte odpovídající sériové číslo přesně.

Jak často se bude software připojovat k aktivačnímu serveru přes internet?
ARCHLine.XP se připojuje ke svému aktivačnímu serveru při první instalaci a když je registrován nebo aktivován. Internetové připojení k aktivačnímu serveru můžete zapnout nebo vypnout příkazem „Kontrolovat aktualizace“ v nabídce Nápověda. Pokud nejste připojeni k internetu, musíte se registrovat a aktivovat přes telefon nebo e-mail. Pokud však zakážete připojení k internetu, nebudete dostávat zprávy o důležitých aktualizacích programu.

Má rychlost připojení k internetu vliv na aktivaci?
Objem dat přenesených během aktivace je velmi malý. Jakékoliv stabilní připojení k internetu bude pracovat. Pomalejší připojení může trvat o něco déle než se dokončí všechny kroky aktivace.

Jaké informace jsou předávány serveru v průběhu aktivace?
Nepřenáší se žádné osobní údaje nebo informace o konfiguraci počítače. Na server se odesílá jednosměrný hash* některých konfiguračních údajů, vaše sériové číslo a volitelně emailová adresa. Pokud si nepřejete poskytnout nepovinné informace (emailová adresa a registrační informace), pak žádné osobní údaje nebudou přeneseny.

  • Jednosměrný hash: Kódy, které identifikují části počítače jsou vloženy do číselného kódu pomocí speciální tzv. hašovací funkce, která změní kódy na číselný kód, který je charakteristický pro váš počítač. Tento kód nelze dešifrovat, aby se určilo o jaké prvky se jedná. Na server se tedy neposílají žádné podrobnosti o součástech počítače, ale pouze tato „hash“ hodnota.

Mohu přenést svoji licenci na jiný počítač?
Ano, to lze provést snadno. Licence ARCHLine.XP Vás opravňuje k užívání software na více než jednom počítači, pokud používáte hardwarový klíč. Můžete například nainstalovat ARCHLine.XP na vašem kancelářském počítači i na notebooku. Po instalaci na jiném počítači stačí vykonat registraci a aktivaci. Musíte zadat stejné sériové číslo a aktivační kód. Software však bude pracovat správně pouze na tom počítači, kde bude hardwarový klíč zapojen.
Pokud používáte softwarovou ochranu bez hardwarového klíče, můžete použít software pouze na jednom počítači. Pokud si přejete přesunout software na jiný počítač, použijte aktivaci přes e-mail. Pro počítač, na který bude přenesena licence obdržíte nový aktivační kód. Aktivace na tomto počítači automaticky deaktivuje licenci na prvním počítači.

K čemu slouží sériové číslo?
Sériové číslo jednoznačně identifikuje vaši licenci. Sériové číslo budete potřebovat pokud někdy budete muset znovu aktivovat software (například po přeformátování disku a přeinstalování software nebo po přemístění software do nového počítače). Při nové aktivaci software se sériové číslo nezmění. Doporučujeme vám, abyste si sériové číslo uložili na nějakém trvalém místě.

K čemu slouží emailová adresa a je její zaslání povinné?
Emailová adresa v aktivační dialogu je povinná pokud si vyberete aktivaci přes email. Máte také možnost provést aktivaci bez emailové adresy pokud si zvolíte aktivaci po telefonu. Vaše emailová adresa nebude prodávána ani poskytována žádné třetí straně.

Co když jsem zapomněl své sériové číslo?
V průběhu registrace je vyžadováno předem poskytnuté sériové číslo. Pokud sériové číslo bylo ztraceno a není je možné obnovit (protože emailová adresa nebyla poskytnuta nebo již není platná), kontaktujte nás prosím prostřednictvím našeho formuláře. Rádi vám heslo obnovíme.

Způsobí změny konfigurace mého počítače zastavení běhu aplikace?
Žádné změny konfigurace počítače nemohou způsobit trvalé zablokování software. Významné změny (například přeformátování disku) vyžadují novou aktivaci software. Pokud máte sériové číslo, je to velmi jednoduchý a snadný proces..

Přál bych si online aktivaci, ale můj firewall je nastaven tak, aby blokoval takové žádosti. Jak nastavit firewall?
Zde jsou informace, které potřebujete k nastavení brány firewall:
Server IP adresa: archlinexp.com
Port: 80 (Standard HTTP)
Doména: archlinexp.com

Proč se ARCHLine.XP přepnul do DEMO režimu?
To by mohlo mít několik důvodů:
– zapomněl jste registrovat sériové číslo.
– zapomněl jste aktivovat licenci ve stanovené lhůtě.
– zapomněl jste připojit hardwarový klíč.