Proč jsem přešel ze SketchUp na ARCHLine.XP

Přečtěte si článek od stavebního konzultanta Claytona Taylora a zjistěte, proč přešel na ARCHLine.XP.

Jako stavební konzultant ve Velké Británii jsem pro 2D projekty a konstrukční plány po mnoho let primárně používal DataCAD Professional, protože se jedná o software určený pro stavební trh. I když DataCAD obsahuje nástroje pro 3D modelování a některé inteligentní parametrické funkce, tak nepokrývají všechny stavební prvky.

Používám také SketchUp Pro (od verze 5), takže jsem rovněž odborníkem na tento program. Používám ho hlavně tehdy, když projekt v DataCADu vyžaduje rychlé 3D modelování.

I když je SketchUp Pro docela zábavný a návykový, jedná se o velmi základní 3D nástroj, který nemá žádné parametrické vlastnosti a ani žádné speciální architektonické nástroje. Existuje sice několik nástrojů pro rozšíření (doplňků), které řeší tento nedostatek, je ovšem únavné provádět řadu rozšíření pro různé stavební prvky.

V ARCHLine.XP lze stavební prvky vytvářet přirozeně, bez jakýchkoli rozšíření. Vybíráme z připravených sendvičových stěn, definovaných desek, otvorových prvků, čela nábytku atd.

Pro každý stavební prvek existují předdefinované styly a v případě potřeby můžeme vytvořit další nové styly. Tento software myslí na úkoly – má vyhrazené nástroje pro konkrétní fáze návrhu až po stavební plány.

Protože v každé fázi přípravy návrhu se mohou objevit nevyhnutelné změny a úpravy, mohou být tyto činnosti ve 2D CAD nástrojích a v základních 3D modelovacích programech časově náročnými. Čím složitější a podrobnější bude návrh, tím více času vyžaduje implementace změn, neboť plány, pohledy a řezy návrhu nejsou vždy dynamicky propojeny.

Jak bude projekt stále složitější, změny ve vašem návrhu se automaticky projeví na výstupu – řezy, kolmé pohledy, výkazy.

Protože jádro ARCHLine.XP bylo napsáno jako plně parametrický CAD program, usnadňuje změny a úpravy, i když je projekt v pokročilé fázi. ARCHLine.XP má také schopnost vytvořit 3D objekty jako tělesa pomocí 2D nástrojů, aby se staly součástí libovolného parametricky řízeného stavebního prvku, v tomto ohledu tak plně flexibilního.

Příklad 3D nástrojů, které ARCHLine.XP nabízí. Zde vytváříme parametrický sloupek

I když přechod z jednoho programu CAD do druhého vyžaduje čas a odhodlání, je možné po určitou dobu pracovat v obou. Ovšem jakmile se seznámíte s obsáhlými možnostmi ARCHLine.XP, s množstvím 2D a 3D nástrojů a chytrými parametrickými nástroji, tak při výuce zjistíte, že ARCHLine.XP může nakonec nahradit 2D CAD programy a 3D modeláře. Kromě toho má ARCHLine.XP Professional také interní nástroje pro fotovizualizaci, které slouží k prezentaci vašich návrhů.

Tyto hlavní prvky, které jsem popsal a mnoho dalších, o kterých jsem se nezmínil, spolu s rozumnou cenou a díky trvalé licenci, činí ARCHLine.XP pro mne produkt, který se mnou zůstane dlouhou dobu.

Clayton Taylor
Trotman Taylor Architectural Consultants, UK
website