Rekonstrukce historické budovy

Výjimečnou vlastností ARCHLine.XP jsou jeho specializované nástroje pro rekonstrukce historických budov. Podívejte se, jak byla pomocí tohoto softwaru provedena rekonstrukce bývalého benediktýnského kláštera v Zalaapáti v Maďarsku. Zvláštní poděkování patří architektu Laszlovi Farsangovi.

Uživatel ARCHLine.XP Laszlo Farsang:

„S profesionálním zájmem jsem nějaký čas sledoval místní historický klášter a přemýšlel, jaké by to bylo, kdyby se zpracoval pomocí návrhového software ARCHline.XP, s kterým pracuji každý den. Nakonec se příležitost naskytla. Farnost zvítězila v soutěži a získala finanční prostředky na rekonstrukci kláštera. Podmínkou ke schválení byla projektová dokumentace a tak jsem začal dychtivě přípravu na 3D modelu v ARCHline.XP.
 

Snažil jsem se vytvořit projekt tak, abych měl ve 3D modelu co nejvíce podrobností. Jednak proto, že se snadno vytvoří pohledy a řezy, a jednak také proto, že vše bude připraveno pro vizualizace, které je možné vytvořit pouze na základě dobře definovaného 3D modelu

Práce odhalila několik zajímavých informací:

  • Například, krypta s postraním vchodem, umístěná pod svatyní, má jednu délku přečnívající ostatní. První vysvětlení, které mne napadlo, že mniši, kteří zde byli pohřbeni byli určitě velmi vysocí muži!
  • Když jsem však vytvořil půdorysy podlaží a porovnal je navzájem, bylo zjištěno, že krypta zasahuje až do základů vítězného oblouku, a proto není součástí hrobu, což nebylo dříve vidět.
  • Některá konstrukční řešení nás ohromily. Způsob vyrovnání napětí postranních oblouků bylo vyřešeno bez železných spojů a dnes (po 200 letech) stále funguje velmi dobře.

Když se ponoříte do detailů a znovu vytváříte konstrukční prvky, práce jako je tato se podobá cestování v čase.  

Další oblastí, která mě baví a ve své práci mě velmi těší je tvorba vizualizace a animace. “

Laszlo Farsang
farsang.laszlo@t-online.hu