Stavební projektování – Expert

Interiérový design

Architektura

Stavební projektování

Výkazy, legendy povrchů

 • Výkazy, seznamy a tabulky
 • Šablony vlastní výkazové tabulky
 • Výkazy MS Word
 • Výkazy MS Excel
 • Vytvoření a nastavení výkazových tabulek
 • Legenda povrchových úprav

Délka přednášky: 36 minut


Energetické hodnocení

 • Tepelně technické vlastnosti materiálu
 • Výpočet součinitele prostupu tepla
 • Vymezení prostorů a zón
 • Kontrola konstrukcí
 • Spolupráce s DEKSOFT Energetika
 • Spolupráce s PROTECH TV BIM

Délka přednášky: 23 minut


Situace, inženýrské sítě

 • Čáry dle ČSN 01 3411
 • Tvorba vlastního typu čáry
 • Koordinační situace

Délka přednášky: 19 minut


Oplocení

 • Tvorba vlastního oplocení
 • Zděný plot s dřevěnou výplní v jednom kroku
 • Umístění oplocení na terén

Délka přednášky: 25 minut


Knihovny, stafáž

 • Materiály: barva, textura, PBR materiály
 • BIM knihovny
 • 3D Warehouse
 • Import 3D objektů
 • ARCHLine.XP LIVE

Délka přednášky: 36 minut


Rekonstrukce

 • Rekonstrukce (starý stav, nový stav, bourací práce)
 • Zaměřování stávajících stavu
 • Digitalizace papírových plánů


2D kreslení, CAD na BIM

 • Kreslící 2D CAD nástroje
 • Import a nastavení DWG,DXF formátů
 • Konverze CAD výkresů na BIM projekt


CS balíček

 • RTF výkazy otvorových prvků
 • Překlady
 • TZB čáry a symboly
 • Vzorové projekty