Stavební projektování – Základní kurz

Interiérový design

Architektura

Stavební projektování


Nastavení, 1NP

 • vytvoření vlastních stylů zdí (příčky, nosné, sendvičové zdivo…)
 • nastavení struktury podlaží (názvy, výšky…)
 • kreslení zdí 1NP
 • chytré vzdálenosti

Délka přednášky: 17 minut


Základy, otvorové prvky 1NP

 • základové pásy z prostého betonu
 • základová deska, zhutněný podsyp, vnější izolace, hydroizolace
 • zateplení zdí
 • tvorba řezu
 • otvorové prvky 1NP

Délka přednášky: 30 minut


Terén, výkopové práce

 • Terén z geodetických souřadnic (S-JTSK)
 • Katastrální mapy
 • Terén body nebo vrstevnicemi
 • Výkopové práce (figury, výkazy …)
 • Modifikace terénu
 • Usazení více projektů/budov na terén
 • Import terénu z Google Maps
 • Terénní úpravy, obrubníky, zpevněné plochy, příčný / podélný řez komunikace

Délka přednášky: 50 minut


Schodiště

 • Předdefinovaná schodiště
 • Uživatelsky definovaná schodiště
 • Zásady zakreslování schodiště (půdorys, řez)
 • Modifikace geometrie schodiště
 • Zábradlí a jeho části

Délka přednášky: 1 hodina


Stropy

 • Ztužující věnec
 • Montovaný konstrukční systém
 • Kladečský výkres stropu
 • Knihovní prvky nosník/vložka
 • Vytvoření vlastního objektu Ytong Klasik 200

Délka přednášky: 1 hodina


2NP, střecha, krov

 • Konstrukce 2NP (kopírování podlaží, úprava dispozice, strop 2NP…)
 • Nástroj střecha/krov (střešní rovina, různé typy střech, vikýře, průniky rovin, prvky krovu, krytina….)
 • Tvorba dvouplášťové sedlové střechy (skladba, krov…)
 • Modifikace střechy/krovu

Délka přednášky: 1 hodina


Legendy

 • Nášlapné vrstvy
 • Úprava povrchů
 • Tabulka Legenda místností
 • Modifikace legendy místností
 • Výkazy, výpočet užitné plochy, barevná schémata…
 • Tabulka Legenda materiálů
 • Modifikace legendy materiálů

Délka přednášky: 30 minut