ARCHLine.XP 2022 – nové funkce a nástroje

ARCHline.XP 2022 – pro rychlejší a lepší způsob projektování

Nová verze ARCHLine.XP 2022 nabízí flexibilitu pro podporu BIM projektu od začátku až do konce, od koncepčního návrhu až po informacemi obohacený 3D model s podrobnou dokumentací. Díky špičkovým technologiím, jako jsou materiály PBR, teplota barev umělého světla, nativní vylepšení importu aplikace Revit, cloudová podpora Microsoft OneDrive a export 3D PDF, můžete vytvořit zážitek z prezentace, který vaše klienty zcela pohltí.

Rychlé a efektivní metody pomáhají s přesností návrhu, jako jsou vrstvy desek se šikmou a proměnnou tloušťkou, vrstvy sendvičových zdí a fáze projektu, plně přizpůsobitelné posuvné dveře, nové funkce zarovnání ve 2D a 3D pohledech.

Zcela nový doplněk je Výpočtový modlu pro TZB. K dispozici je také IFC prohlížeč BIM Leader.

CS balíček – od verze ARCHLine.XP 2022 je k dispozici nový doplněk, který vylepšuje způsob práce podle našich norem. Obsah balíčku je průběžně doplňován podle podnětů uživatelů (překlady, výkazy, šrafování, TZB čáry a symboly, čáry pro územní plánování).

Nové funkce ARCHLine.XP 2022 – 1. část
– materiály PBR
– teplota barev
– uživatelské rozhraní
– vytvoření posuvných dveří
– šikmá vrstva desky
– vrstvy zdí a fáze projektu
– a mnoho dalších…

Nové funkce ARCHLine.XP 2022 – 2. část
– animace skříněk
– vylepšený import Revit
– 3D PDF
– sofistikovaný FBX import a export – kvalitní komunikace s ostatními modelovacími a renderovacími enginy.
– a mnoho dalších…

Nové funkce ARCHLine.XP 2022 – 3. část
– zarovnání prvků
– vylepšený architektonický rastr
– nové možnosti kótování
– čistič projektu
– integrace OneDrive a GoogleDrive
– a mnoho dalších…

Vylepšení rozhraní

Uživatelské rozhraní se zjednodušilo a zmodernizovalo a jako každý rok je výsledkem každodenní práce a sdílení zkušeností s uživateli softwaru.

Uvítací obrazovka má modernější vzhled, návrhové centrum nyní umožňuje při procházení katalogů prohlížet položky knihovny.

Mezi další implementace patří funkce „clean screen“, která umožní zkušenějším uživatelům maximalizovat prostor na obrazovce.

Verze ARCHline.XP LT poskytuje dva typy rozvržení nabídky pásu karet: ARCHLine.XP nebo Klasické, které může být více známé uživatelům AutoCADu LT nebo ZWCAD/GStar.

Materiály PBR – fyzikálně přesné materiály pro rendering

Materiály PBR otevírají nový svět realismu. PBR znamená Physically Based Rendering. Tento typ umožňuje simulovat existující materiály co nejrealističtěji za všech světelných podmínek.

Materiály PBR umožní návrhářům používat širokou škálu připravených materiálů z extrémně bohatých a neustále rostoucích internetových knihoven.

Rendering interiéru kavárny s materiály PBR a teple bílou barevnou teplotou osvětlení. Můžete si všimnout odchylky dekorativní kovové stěny s rezavou patinou, která je pouze plochým povrchem s materiálem PBR s kanály detailních textur pro drsnost a odraz.

Jak se materiály PBR liší od jiných definic materiálů?

Největším rozdílem jsou detaily a variace, které můžete pomocí materiálů PBR reprezentovat. Vzhledem k tomu, že materiály PBR podporují jemné detailní textury pro nastavení lesku, drsnosti a průhlednosti, budete moci reprezentovat dechberoucí realistické povrchy, aniž byste museli obětovat spoustu zdrojů vašeho počítače – ve skutečnosti nebude doba renderingu příliš dlouhá. ale výsledek jiný určitě bude!

Světelné zdroje s barevnou teplotou

Pro umělé osvětlení můžete nyní nastavit barevnou teplotu (teplota chromatičnosti). Úpravou teploty světla je možné dosáhnout mnohem reálnějšího efektu než změnou barvy světla. Teplotu barev lze nastavit mezi 1000 K a 10000 K pro simulaci světla dnešních světelných zdrojů.

Uživatelsky definovaný strop

Podhled je jedním z nejsložitějších prvků v moderním bytovém designu. Vzhled svého stropu můžete nyní zcela přizpůsobit přidáním tzv. výklenků a výstupků pro umístění skrytého LED osvětlení.

Konfigurátor posuvných dveří

Nyní je zde možnost vytvořit posuvné dveře pomocí příkazu Průvodce dveří. Veškeré parametry posuvných dveří je možné kompletně přizpůsobit. S novými možnostmi je také možné vytvořit posuvné dveře před a ve zdi, což je v dnešní době nejrozšířenější verze. Přibyly také nové typy klik.

Výpočtový modul MEP

Verze 2022 přidává k předchozím základním modelovacím nástrojům nové nástroje pro automatické připojení, správu systému, modul výpočtu MEP a správu knihoven s parametrickými komponentami.

Nový MEP modul je k dispozici jako doplněk.
Více informací >>

Vrstvy sendvičových zdí pro různé fáze projektu

Stejná zeď může mít odlišnou skladbu pro stávající stav a pro nový stav, kdy byla přidána izolační vrstva zateplení nebo pro bourací práce, kdy byla část zdi odstraněna. Rozšíření této funkcionality umožňuje lépe řídit restrukturalizační zásahy a umožňuje následnou tvorbu plánů rekonstrukce (žluto-červených výkresů).

Nové výkazy otvorových prvků

Rozšíření o výkazy otvorových prvků podle našich zvyklostí (CS balíček).

Obložení ostění

Obložení ostění otvorových prvků lze nastavit tak, aby materiál byl na vnitřní, vnější, obou nebo žádné části ostění.

Poloha, počet vrstev, tloušťka vrstev obložení ostění je řízena novými možnostmi definovanými v dialogovém okně atributů dveří – Obložení ostění.

Popis skladby (hrábě)

Nové materiálové popisky umožňují rychle identifikovat typ materiálů použitých pro vrstvy zdí, desek a střech.

Vytvoří automatickou popisku skladby střechy, podlahy, stropu nebo zdi, včetně popisu materiálu a tloušťky jednotlivých vrstev.

Nové ovládací značky střechy

U referenčních značek střechy bylo provedeno několik vylepšení. Nové značky pomáhají přímo upravovat střechu:

 • Sklon střešní roviny
 • Hlavní sklon (R¨)
 • Přesah (L)

Konstrukce s proměnnou tloušťkou

Nová možnost přizpůsobení konstrukce například pro odvodnění střech nebo u balkónů. Když je aktivována proměnná tloušťka, můžete vybrat číslo vrstvy, pro kterou si přejete aplikovat sklon. Vrstva (vrstvy) nad se nakloní a spodní zůstanou vodorovné.

Modifikace tloušťky podesty schodiště

ARCHLine.XP automaticky vypočítá výchozí hodnotu pro tloušťku podesty schodiště. Je však možné přepsat hodnotu tloušťky zadáním jiné hodnoty.

Je také možné definovat konstantní tloušťku pro stupně nastavené jako podesty.

Grafický seznam schodišťových stupňů

Grafický seznam schodišťových stupňů může být pomůckou při rozvržení dílu, potvrzení klíčových rozměrů a odhadování potřeb velikosti.

Vylepšení importu souborů Revit

Import RVT byl vylepšen, nejdůležitější architektonické prvky si zachovávají svůj typ a vlastnosti. Zdi, desky, sloupy a nosníky se v ARCHline.XP objevují jako prvky stejného typu, i když může dojít k několika kompromisům. Z modelu Revit jsou importována data a model projektu, tj. parametry BIM, typ prvku, geometrie, struktura, materiály atd. Kategorie rodin jsou převedeny do stylu nastavení ARCHLine.XP.

Profil komunikace s různými materiály

Můžete zadat různé materiály pro různé části úseku komunikace (např. chodník, zeleň, silnice atd.). Tato nová funkce vám umožňuje vytvářet složitější a živější komunikace v terénu, aniž byste museli později provádět změny.

Export 3D PDF

Je možné ukládat a sdílet 3D modely v souborech PDF, což je nejoblíbenější formát souborů pro dokumentaci.

Pomocí standardních ovládacích prvků aplikace Adobe Reader můžete upravit rotaci, zvětšení, zobrazení, osvětlení, barvu pozadí a viditelnost každé části.

Nové možnosti výkresů tiskové sestavy

Výkres na tiskové sestavě nyní obsahuje nové možnosti pro výběr podlaží a nastavení půdorysného zobrazení zdí. Na tiskovou sestavu je možné načíst několik stejných půdorysů s rozdílným rozlišením zobrazení výplně zdi (bez šrafování, barvou, šrafováním aktivní vrstvy, barvou aktivní vrstvy…).

Použití tiskové sestavy vám umožňuje uspořádat výkresy pro výslednou dokumentaci s použitím nezbytných filtrů zobrazení pro každý projekt. Je také možné určit, které hladiny jsou zapnuté nebo vypnuté a zvolit fázi projektu.

To vše umožňuje udržovat dokumentaci v souladu s případnými změnami projektu, které se automaticky přenesou do tiskové sestavy.

Nové možnosti kopírování

Výkon nástroje pro vícenásobné kopírování byl vylepšen o nové možnosti. Je možné rychle kopírovat ve směrech os X, Y, Z, ale také podél trasy.

Speciální správce umožňuje kopírovat objekty zadáním celkového počtu prvků nebo minimální vzdálenosti mezi nimi

Nové možnosti zarovnávání ve 2D a 3D

Dosavadní manuální řešení je příliš časově náročné a vůbec není přesné. Pomocí nástroje Zarovnat určíte přesné umístění objektů během několika sekund. Tento nástroj nabízí řadu možností pro třídění objektů podle libosti. Lze použít ve 2D i 3D zobrazení.

Stejné vzdálenosti

V návrhu je často potřeba rozmístit prvky rovnoměrně. Tyto příkazy vám pomohou přesně rozdělit prostor mezi vybrané položky.

Materiálové popisky dílů rozloženého pohledu skříňky

Můžete umístit automaticky vytvořený rozložený pohled skříňky s očíslovanými díly.

Vytvoří se také seznam jednotlivých dílů s počtem kusů, popisem a rozměry.

Animace otevírání skříněk

Animace otevírání ukazuje směr otevírání dvířek a vysouvání zásuvek z důvodu detekce kolizí.

Čistič projektu

Jednoduchý a efektivní nástroj pro snížení velikosti souboru projektu. V jednom kroku můžete z projektu odstranit všechny nepotřebné a nevyužité prvky. Tento nástroj spravuje všechny přidané soubory, objekty, styly…

Podpora Microsoft OneDrive

ARCHLine.XP podporuje službu cloudového úložiště Google Drive i OneDrive.

Služba cloudového úložiště OneDrive je integrována přímo do operačního systému Windows.

Po přihlášení máte přístup ke všem souborům OneDrive přímo z Průzkumníka a můžete se rozhodnout, které soubory uložíte na místním počítači a které zůstanou v cloudu.

Další vylepšení

 • Zaměnitelné směry otevírání ve 3D zobrazení
 • Uživatelem definované standardy schodišť
 • Vylepšení exportu IFC
 • Vylepšení exportu PDF
 • Nová možnost tisku: Vzhůru nohama
 • Rozšířené hodnoty kalkulace pro 3D tvary
 • Různé pohledové materiály pro vrstvy střechy
 • Obloukové nosníky
 • Mračno bodů jako XREF
 • Variabilní texty s vlastními styly
 • … a několik dalších zajímavých funkcí

Předchozí verze

Zde můžete prozkoumat jak vyvíjíme náš program a o jaké funkce resp. nástroje byly obohaceny předchozí verze ARCHLine.XP :